התנאים המפורטים בתקנון זה חלים על כל משתמש אשר גולש באתר (להלן: “האתר” או “אתר”). כל הגולשים באתר מצהירים כי הם קראו את התקנון ומקבלים אותו ככללו וכלשונו, וכי לא תהיה להם ו/או למי מטעמם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר, בעלי האתר, מפעילי האתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר כפי שמפורטות על פי התקנון הזה. רק התנאים המפורטים בתקנון זה יחייבו את האתר אשר נמצא בבעלות חברת ק.ש אס אחזקות 2010 בע”מ כלפי גולשי האתר

תנאי התקנון יכולים להשתנות מעת לעת וגולשי האתר מחוייבים לעקוב ולהבין תנאים אלו

כללי

א. האתר מספק שרותי תוכן בלבד לגולשיו והוא אינו אתר מסחר אלקטרוני

ב. האתר מפנה את גולשיו לאתרי מסחר אקטרוני ברשת והוא אינו מתווך בין גולשי האתר לאתרים אליו הוא מפנה

ג. גולשים אשר רוכשים מוצרים מאתרים אליהם הפנה אותם האתר, כפופים לתנאי השימוש של האתרים אליהם הם הופנו

ד. גולשים שקיבלו את תנאי התקנון של האתר, מקבלים גם את תנאי התקנון של כל אתר אליו הופנו על ידי האתר

ה. הגולשים מאשרים שהם מעל גיל 18

ו. אסור לגולשים באתר להשתמש בחלקי קוד ו/או תוכנות על מנת לאסוף מידע ו/או נתונים מהאתר

ז. אסור לגולשים באתר להעתיק תכנים מהאתר לרבות מבנה האתר ו/או תמונות המוצגות באתר ו/או לינקים/URL אליהם מפנה האתר

ח. אסור לגולשי האתר להעתיק מיונים באמזון אשר בוצעו ע”י מנהלי האתר בקטגוריות השונות המוצגות באתר. המיונים באמזון אליהם מפנה האתר, מוגנים על עפי חוק זכויות יוצרים התשס”ח- 2007

ט. גולשי האתר יודעים ומבינים שכל שימוש הנעשה באתר הוא על אחריותם ו/או סיכוניהם של הגולשים ו/או מטעמם בלבד. חברת ק.ש אס אחזקות 2010 בע”מ ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה לא התחייבו ולא הצהירו שפעילות האתר תהיה תקינה ו/או זמינה ו/או סדירה בכל זמן. כל נזק ו/או הפסד אשר עלול להיגרם לגולשי האתר הינם באחריותם של גולשי האתר בלבד

י. המוצרים שמוצגים באתר מוצגים בתום לב על ידי חברת ק.ש אס אחזקות 2010 בע”מ. הצגתם באתר אינה מהווה המלצה מצד חברת ק.ש אס אחזקות 2010 בע”מ לגבי אופי המוצרים, תכונותיהם או טיב המוצרים

יא. באחריות גולשי האתר לברר את המחיר הסופי של המוצרים באתר אליו הם הופנו

יב. חברת ק.ש אס אחזקות 2010 בע”מ ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אינם אחראים, במישרין או בעקיפין, לנזקים ו/או הפסדים שיגרמו לגולשים אשר החליטו לרכוש מוצר אליו הם הופנו על ידי האתר

יג. חברת ק.ש אס אחזקות 2010 בע”מ אינה אחראית על תשלומי מיסים ו/או מכסים ו/או מע”מ ו/או כל היטל אחר שיוטל על משלוח המוצר, שהוזמן דרך הפניה מהאתר, על ידי הרשויות במדינה אליה נשלח המוצר ו/או כל גורם אחר

יד. ק.ש אס אחזקות 2010 בע”מ אינה אחראית על אספקת מוצרים שהוזמנו על ידי גולשי האתר

יה. משלוח המוצרים מבוצע על ידי החברה ממנה הוזמן המוצר ובאחריותה בלבד, על פי תנאי השימוש בה